Studie-index
0-9 | A | B |C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Studie
WARIS
Warfarin Reinfarction Study
WATCH
Warfarin Antiplatelet Therapy in Chronic Heart failure
aspirine, clopidogrel
Generiek, Bristol-Myers Squibb
WOSCOPS
West Of Scotland COronary Prevention Study
pravastatine
Bristol-Myers Squibb