De redactie heeft een aantal criteria geformuleerd waaraan Trials moeten voldoen om te worden toegevoegd aan deze site. Aanvullingen of suggesties voor deze site kunt u richten aan: redactie@landmarktrials.nl. Voor vragen van technische aard: helpdesk@landmarktrials.nl.

De domeinnaam van deze Site is het oorspronkelijk eigendom van